ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΤΣΑ

Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας
ΔΕΗ

ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΤΣΑ

Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας
ΔΕΗ