ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Partner
Boston Consulting Group

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Partner
Boston Consulting Group

Biography

Ο Παύλος είναι Partner της Boston Consulting Group στο γραφείο του Λονδίνου, με εξειδίκευση την Τεχνολογία (Digital & Technology) στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (Financial Institutions).

Ο Παύλος είναι αφοσιωμένος στην συμπερίληψη της διαφορετικότητας – συγκεκριμένα ΛΟΑΤΚΙ+ – στον οργανισμό του και πέρα από αυτόν. Ηγείται το Δίκτυο Pride@BCG σε μια από τις μεγαλύτερες περιοχές (regions) της εταιρείας παγκοσμίως (από τη Νότια Αμερική μέχρι την Ευρώπη και όχι μόνο) και διηύθυνε το περιφερειακό συνέδριο Pride@BCG στο Βερολίνο τον Ιούνιο του 2022, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερα από 200 μέλη. Το Pride@BCG ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 20 χρόνια και στοχεύει να κάνει την BCG τον πιο ικανοποιητικό χώρο εργασίας για τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Τα τελευταία χρόνια, έχει συντονίσει εσωτερικά πάνελ ηγεσίας σχετικά με τη διαφορετικότητα ΛΟΑΤΚΙ+ (με συμμάχους και μέλη) και συμμετείχε σε εκδηλώσεις και προγράμματα διαφορετικότητας (π.χ. συντονιστής πάνελ στο Copenhagen World Pride 2021, πανελίστας στο PinkNews Futures UK 2021, ομιλητής στο συνέδριο EUROUT του London Business School 2022).

Ο Παύλος ηγείται επίσης της συνεργασίας του Pride@BCG με το Open for Business (επιχειρηματικός συνασπισμός που κάνει την οικονομική και επιχειρηματική υπόθεση (business case) για την ΛΟΑΤΚΙ+ συμπερίληψη) και τη φιλανθρωπική οργάνωση GiveOut (η οποία συγκεντρώνει φιλανθρωπικούς πόρους για το παγκόσμιο κίνημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ+). Μέσα από τις συνεργασίες, έχει συντάξει πρωτοποριακές δημοσιεύσεις (Δημοσίευση «Pride with Purpose» με το GiveOut, Goldman Sachs, Latham Watkins το 2021. Δημοσίευση με το Open for Business για «New Global Champions» το 2019).

All sessions by ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ