ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΑΣΧΑΛΗ

Group CHRO, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού
'Ομιλος Eurobank

ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΑΣΧΑΛΗ

Group CHRO, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού
'Ομιλος Eurobank