ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Senior Manager, Head of Skills and DEI services
PwC Greece

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Senior Manager, Head of Skills and DEI services
PwC Greece

Biography

Η Κατερίνα Παπανικολάου είναι Head of Skills, Diversity & Inclusion services στην PwC Ελλάδας.
Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα upskilling και reskilling σε εταιρείες και οργανισμούς, με έμφαση στον στρατηγικό προγραμματισμό και την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας.
Συντονίζει μεγάλα έργα ανάλυσης κενών στις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού και έργα που σχετίζονται με μηχανισμούς παρακολούθησης και σύζευξης των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Ασχολείται με τον σχεδιασμό προγραμμάτων για τις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες μεγάλων πληθυσμών ως τον μοχλό κινητοποίησης της διπλής μετάβασης της οικονομίας.
Εξειδικεύεται σε μεθοδολογίες και προσεγγίσεις που προωθούν τη μισθολογική διαφάνεια και τη γεφύρωση του μισθολογικού έμφυλου χάσματος στις επιχειρήσεις. Σχεδιάζει πολιτικές και προγράμματα, τα οποία ενισχύουν την ισότητα και τη συμπερίληψη στους οργανισμούς.
Συμμετέχει ως εισηγήτρια σε θέματα που σχετίζονται με το S στοιχείο του ESG στο ESG Certificate, που παρέχεται από την PwC σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

All sessions by ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ