ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ

People Experience and Intelligence Director
MYTILINEOS

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ

People Experience and Intelligence Director
MYTILINEOS

Biography

Ο Θεόδωρος Κατσίκης είναι People Experience and Intelligence Director στη MYTILINEOS, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, όπου είναι αφοσιωμένος στη βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων, στον εντοπισμό πρωτοβουλιών για την εξέλιξη της εταιρικής κουλτούρας και στην ανάλυση δεδομένων με σύγχρονες τεχνικές, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού. Στο παρελθόν, ο Θεόδωρος κατείχε ηγετικές θέσεις, όπως του Inclusion and Diversity Lead και του Data & AI Strategy Principal Director στην Accenture. Η φιλοσοφία του στη ζωή έχει τις ρίζες της στην πεποίθηση ότι κάθε άτομο πρέπει να έχει ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες και πόρους για να πετύχει, όχι μόνο στον εργασιακό χώρο αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.

All sessions by ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ