ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΡΑ

Director, Applied Intelligence
Accenture

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΡΑ

Director, Applied Intelligence
Accenture

Biography

Η Ελευθερία Δεσποιναρά είναι Principal Director στην Accenture και εργάζεται στο παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας Applied Intelligence της Αθήνας. Ως Data Scientist, διαθέτει εμπειρία 12+ ετών σε μεγάλα και σύνθετα έργα ανάλυσης δεδομένων, υποστηρίζοντας πελάτες από διαφορετικούς κλάδους σε όλο τον κόσμο (ενδεικτικά εταιρείες τηλεπικοινωνιών, προϊόντων ταχείας κατανάλωσης, λιανικής πώλησης, ασφαλιστικών υπηρεσιών και τράπεζες). Τα τελευταία χρόνια, η κύρια ενασχόλησή της αφορά πελάτες στο χώρο της ενέργειας καθώς ηγείται της σχετικής ομάδας.

Το Φεβρουάριο του 2023, ανέλαβε επίσης το ρόλο της Inclusion & Diversity Lead για το ελληνικό γραφείο με κύριο στόχο να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών που προάγουν μια κουλτούρα ισότητας για όλους τους εργαζόμενους.

Είναι κάτοχος διπλώματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστήμων από το  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μεταπτυχιακού τίτλου στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

All sessions by ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΡΑ