ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υφυπουργος Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υφυπουργος Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Biography

Η Δρ. Δόμνα Μιχαηλίδου είναι ακαδημαϊκός οικονομολόγος που ασχολείται με την  οικονομική ανάπτυξη και τη χρηματοοικονομική κρίση. Υπήρξε σύμβουλος του  πρωθυπουργού, για μία σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τις διαρθρωτικές  μεταρρυθμίσεις και τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Εργάστηκε για τον οργανισμό  OECD στο Παρίσι και την Αθήνα. Έχει επίσης διδάξει στο Πανεπιστήμιο του  Cambridge και στη Σχολή Δημόσιας Πολιτικής του Πανεπιστημιακό Κολέγιο  Λονδίνου (UCL). Υπήρξε σύμβουλος στο Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την  Ανάπτυξη (UNDP). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού  τίτλου στην Ανάπτυξη και τις Οικονομικές Κρίσεις από το Πανεπιστήμιο του  Cambridge.