ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ

Αντιπρόεδρος Ευρωκοινοβουλίου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ

Αντιπρόεδρος Ευρωκοινοβουλίου

Biography