Γεωργιος Κορμας

Ανώτερος Γενικός Διευθυντής
Πειραιώς Real Estate

Γεωργιος Κορμας

Ανώτερος Γενικός Διευθυντής
Πειραιώς Real Estate

Biography

Ο κύριος Γεώργιος Ι. Κορμάς, είναι Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και Group Chief Real Estate της Τράπεζας Πειραιώς. Είναι επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Real Estate και της Picar, θυγατρικές του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. 

Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας, συμμετέχει στη Ανώτερη Επιτροπή Πιστώσεων και Ανακτήσεων Πιστώσεων και σε άλλες επιτροπές σχετικές με διαχείριση ακίνητης περιουσίας και είναι μέλος συμβουλίων θυγατρικών και άλλων εταιρειών με τις οποίες σχετίζεται ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο κύριος Κορμάς έχει υπηρετήσει ως Σύμβουλος του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και παλαιότερα εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Είναι Ορκωτό Μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων  (RICS) και κάτοχος Πτυχίου Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διεθνή Τραπεζική και Χρηματοοικονομική του Πανεπιστημίου Justus-Liebig-Universität Gießen της Γερμανίας.