ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ

Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελλάδας & Κύπρου
Schneider Electric

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ

Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελλάδας & Κύπρου
Schneider Electric

Biography

H Γεωργία Μαλαματένιου είναι Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελλάδας και Κύπρου της Schneider Electric από τον Ιανουάριο του 2018. Έχει περισσότερα από δώδεκα έτη εμπειρίας στη διοίκηση και επιλογή προσωπικού στην Schneider Electric, AIG και MELLON Group στην Αθήνα και Octagon Professionals στην Ολλανδία. Είναι απόφοιτη του τμήματος Επικοινωνίας του Παντείου Πανεπιστημίου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού στην Ψυχολογία από το University of Central Lancashire. Έχει λάβει πιστοποιημένη εκπαίδευση στο Personal & Executive Coaching (AC Accredited).

All sessions by ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ