ΑΝΝΑ ΑΠΕΡΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Πρόεδρος Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

ΑΝΝΑ ΑΠΕΡΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Πρόεδρος Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), Μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)

Biography

All sessions by ΑΝΝΑ ΑΠΕΡΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ